Showing 10–18 of 58 results

Showing 10–18 of 58 results

HẠT NHỰA LLDPE FD21HN

Mã: LLDPE FD21HN Danh mục: ,

HẠT NHỰA LLDPE Q2018H

Mã: LLDPE Q2018H Danh mục: ,

HẠT NHỰA LLDPE Q1018H

Mã: LLDPE Q1018H Danh mục: ,

HẠT NHỰA LLDPE 118WJ

Mã: LLDPE 118W Danh mục: ,

HẠT NHỰA LLDPE CD18N

Mã: LLDPE CD18N Danh mục: ,

HẠT NHỰA LLDPE 7050

Mã: LLDPE 7050 Danh mục: ,

HẠT NHỰA LLDPE 3224

Mã: LLDPE 3224 Danh mục: ,

HẠT NHỰA LLDPE FC21HN

Mã: LLDPE FC21HN Danh mục: ,

HẠT NHỰA LLDPE 218WJ

Mã: LLDPE 218WJ Danh mục: ,