Showing 1–9 of 11 results

Showing 1–9 of 11 results

J640NX

BJ300Z

BJ300Z

Mã: BJ300Z Danh mục:
P604

PP P604

PP chống co P604
Mi =6
Xuất sứ: Japan

Mã: P604 Danh mục:

Hạt Nhựa PP Bj355

Mã: PP Bj355 Danh mục:

Hạt Nhựa PP Bj350

Mã: BJ 350 Danh mục:

HẠT NHỰA PP 7032E3

Mã: PP 7032E3 Danh mục:

HẠT NHỰA PP EP300L

Mã: PP EP300L Danh mục:

HẠT NHỰA PP BJ500

Mã: PP BJ500 Danh mục:

HẠT NHỰA PP BJ550

Mã: PP BJ550 Danh mục: