J640NX

  • Chỉ số MI : 9-11
  • Hãng sản xuất : Hyosung