PVC SG660

PVC SG660
K = 65-67
Hãng sản xuất : TPC Vina